VOORWAARDEN

> MenS-Computer is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 02083230.

ALGEMENE BEPALINGEN